Krabat barnhjälpmedel startade tack vare Kasper som har en CP-skada. Krabat barnhjälpmedel startade tack vare Kasper som har en CP-skada.

Krabat barnhjälpmedel tillverkas i Norge med mottot:
Stolt att vara annorlunda!

Tom-Arne Solhaug, ingenjör och pappa till Kasper på bilden, startade Krabat AS 2006 tillsammans med ingenjören Fredrik Brodtkorb för att utveckla de hjälpmedel som han tyckte saknades.

Krabats tanke är att utveckla och tillverka ny teknik av hög kvalitet för barn och unga. Krabats hjälpmedelär innovativa, funktionella och estetiskt tilltalande.  

Krabat gör hjälpmedel som underlättar barnets utveckling och framsteg. Hjälpmedel måste vara roliga och intressanta att använda. Barnets framsteg gör att det förhoppningsvis behövs färre hjälpmedel. När ett barn har nått så långt att det inte längre behöver hjälpmedlet från Krabat år målet uppnått.

 

Krabat har vunnit ett flertal designpriser. Krabat har vunnit ett flertal designpriser.

Krabat Barnhjälpmedel har en tydlig tanke vid utvecklingen av hjälpmedel:

Estetik - Fula hjälpmedel kan vara stigmatiserande. Hjälpmedlen står ofta framme och används i vardagen, alltså ett tilltalande utseende viktigt. En attraktiv och funktionell design gör att hjälpmedlet används mer och det är viktigt då tanken är att det ska främja barnets utveckling. 

Funktion för alla användare - Alla produkter är utvecklade runt barnets behov, men också med andra användare i åtanke - föräldrar, syskon, mor-och farföräldrar, vänner, förskole- och skolpersonal och många andra använder hjälpmedlet i vardagen. 

Flexibilitet - Ett hjälpmedel används ofta i flera situationer. Det transporteras, användas inomhus och utomhus, sommar som vinter. Hjälpmedlet måste därför anpassas till en mängd olika situationer och vara lätt att transportera.

Kvalitet- Alla Krabat produkter håller hög kvalitet, både i funktion, estetik och utförande. Företaget är certifierat enligt ISO 9001 kvalitet standard. Produkterna är CE-märkta.

Utvecklingsprocess - Produkterna utvecklas i samarbete med barn, föräldrar och yrkesverksamma. Alla produkter är noggrant testade och feedback från användarna leder till utveckling och förbättring av produkterna. 

Läs mer på www.krabat.no