Vår garantitid är 12 månader om inte annat avtalats. Ring oss om Du får problem med någon av våra produkter, eller anmäl skada/reklamation via mail eller post.

Anmäl skada så snart som möjligt och inom 14 dagar efter det inträffade. Ange vilken produkt samt vad som inträffat.
Blankett till höger kan använvändas.