Vad händer när sitsen är formad som en sadel?

Grunden för en bra sittställning är att bäckenet inte börjar tippa åt sidan eller bakåt eftersom det leder till att bålen blir instabil.

På sadelstol sitter man bredbent och med en öppen höftvinkel, vilket är höftens viloställning. I den positionen är det lätt att hålla bäckenet rakt upp, det kallas att det är neutralt.

Att bäckenet är neutralt leder till att det är lätt att ha ryggen och huvudet i kroppens medellinje.

Med en rak och symmetrisk bål kommer skuldran i det läge där armar och händer är lättast att kontrollera.

I sadelstolen är man fri att ge barnet en anatomiskt god position i höfter, knän och fötter så att bäckenet inte tvingas ur sitt neutrala läge lika lätt som det gör i en traditionell stol.

att utvärdera sadelsittande

När barnet provar sadelstol är det bra att jämföra med traditionell stol för att se vad som passar barnet bäst. Observera barnet från sidan och framifrån och jämför:

 • Är huvudet i medellinje?
 • Är bålen symmetrisk?
 • Är bäckenet neutralt?
 • Är viktfördelningen jämn?
 • Kan barnet luta sig i förhållande till understödsytan och räta upp sig igen?
 • I vilken position är barnet minst påverkad av spasticitet?
 • Kan armarna användas funktionellt?

Till din hjälp finns formulär från Posture and Postural Ability Scale - PPAS (sittande) i utprovningprotokollet.

detta händer i sadelsittande


Nedan följer några observationer från utvärderingar
 • Bred understödsyta med stabilt fotstöd ger bra balans
 • Abduktion i höfterna leder till bättre sittställning då bäckenet inte tippas bakåt
 • Fötternas läge är gynnsamt vid spasticitet i benen och strama hamstrings
 • Fötternas placering hindras inte av stolens konstruktion vilket gör att man kan välja den vinkel i knät som bäst gynnar barnets hållning utifrån muskeltonus och bålkontroll
 • Skuldran i kroppens medellinje ger förbättrad funktion i händer
 • Ökad rörelsefrihet i bålen
 • Huvudet i kroppens medellinje ger förbättrad huvudkontroll och minskad nacksmärta
 • Minskad tonus i benen då spasticitet i adduktiorer bryts
 • Bra utgångsläge för att äta och svälja
 • Minskade problem med dräggling
 • Bålens läge gör det lätt att andas vilket bland annat gett ökad förmåga till fokus, koncentration och vakenhet
 • Över tid förbättrad bålstyrka och balans vilket också kan ses vid sittande i traditionella stolar
 • Bål i symmetri ger minskad risk för smärtor i rygg, höfter, nacke, skuldror