Att vara medveten om att man inte känner till fakta är ett stort steg mot kunskap.

                                   benjamin disreli

Att lära sig sittanalys leder ofta till en "aha-upplevelse" och ger en ökad säkerhet i allt arbete med sittergonomi. Därför är det en central del i våra kurser i positionering och avancerat sittande.

Utbildning är en färskvara. Vi strävar efter att anpassa innehållet i samstämmighet med nya rön, kliniska studier och erfarenheter som vi kontinuerligt tar del av.

Kurser och seminarier kan alltid anpassas alltid efter dina önskemål och behov.


Kursansvarig:
Lotte Wemmenborn, leg sjukgymnast, är ansvarig för kursverksamheten. Lotte är författare till "Bra sittande" och "Hands on! Undersök för bra sittande". Hon är en  omtyckt internationell föreläsare, känd för pedagogiskt upplägg och inspirerande kurser som ger verktyg att använda i det vardagliga arbetet.


"Ett bra sittande lyfter hela livet"
- läs om vår kursansvariga Lotte i tidningen Fysioterapi.
(klicka på bilden nedan)

Några citat från kursdeltagare: 

"TACK, det är så mycket roligare att jobba nu när jag vet vad jag gör."

"Kursen har varit lättsam med sitt metodiska upplägg och att själv få prova undersökning och sittställningar i praktiska övningar.." 

 

" Jag kommer att ha nytta av de nya kunskaperna i mitt dagliga arbete." 

 

"Det har varit en mycket lärorik dag. Att varva praktiska, teoretiska och reflekterande inslag gör kursdagen lättsam."