Hands on fortsättning: avancerat sittande och positionering vid svåra sittproblem

Fortsättningskurs 1-2 dagar (uppdragsutbildning)

  • Sittproblematik - spasticitet, asymmetri, deformiteter, kontrakturer, skolios etc.
  • Sittanalys - analys av status och tryckmätning
  • Anpassningar - hjälpmedel vid asymmetri och andra svåra sittproblem
  • 24-timmar - ett perspektiv på positionering i liggande och sittande

Kursen riktar sig till de som gått grundkursen eller vet att du på annat sätt har grundläggande kunskap och erfarenhet av sittanalys med manuell undersökning.

Kursen ger dig verktyg när du kommer i kontakt med brukare med kraftigt nedsatt sittförmåga dvs. funktions-nedsättning av bålkontroll och huvudkontroll. Ofta finns kombinationer av asymmetri, kontrakturer, smärta, tryckproblem och spasticitet och ett stort behov av positionerande hjälpmedel under dygnets alla timmar.

Kursen riktar sig till dig som är arbetsterapeut, sjukgymnast, hjälpmedelskonsulent, hjälpmedelstekniker eller ortopedingenjör. Kursen är både praktisk och teoretisk. Patientfall är en del av undervisningen och de kan vara praktiska med demonstrationspatient eller teoretiska med foton eller film.

Kursdeltagarna beskriver hur kunskaperna från grundkursen  "faller på plats".