hands on - sittanalys, ergonomi och hjälpmedelsanpassning

Grundkurs, 1-2 dagar (uppdragsutbildning)
 

  • Sittergonomi - vad är en bekväm och säker sittställning och varför?
  • Sittanalys - hur ska jag hitta den optimala sittställningen för varje individ?
  • Sittproblematik - vilka problem är förknippade med långvarigt sittande?
  • Behovsanalys - hur vet jag vilket hjälpmedel jag ska förskriva?
  • Anpassningar - hur ska jag justera hjälpmedlet för att det ska fungera optimalt?
  • Måluppfyllelse - hur vet jag att jag gjort tillräckligt och rätt?

Kursen riktar sig till alla som kommer i kontakt med brukare i rullstol, arbetsstol, elrullstol etc. Du kan vara t.ex arbetsterapeut, sjukgymnast, hjälpmedelskonsulent eller hjälpmedelstekniker.

Kursen är både praktisk och teoretisk. Den ger metoder och verktyg för säkrare och effektivare hjälpmedels-förskrivning. 

Grundkursen kan inriktas beroende på kursdeltagarnas arbetsområde (äldreomsorg, barnhabilitering, vuxenhabilitering, aktiva brukare eller ha allmänt upplägg). Det beror på vilka kursdeltagarna är. Fokus läggs på de diagnoser/funktionsnedsättningar som är vanliga inom kursdeltagarnas verksamheter.