Att använda Krabat barnhjälpmedel

kostnadsfri mekarkurs

Alla hjälpmedel behöver anpassas till brukaren för att brukaren ska få bästa möjliga nytta av dem.

Mekarkursen vänder sig till hjälpmedelstekniker, förskrivare och konsulenter som vill veta mer om inställningar och anpassningsmöjligheter.

Kursens längd: 1-3 timmar beroende på önskemål.

Mekarkursen kan med fördel kombineras med hela eller delar av seminarie om sadelsittande.