Att utvärdera sadelsittande

kostnadsfritt seminarie ca 3 timmar

  • Vi möts ofta av frågor som:
  • Vilka barn är det som har nytta av sadelsittande?
  • I vilka fall avråder ni från sadelstol?
  • Orkar barnen verkligen sitta så aktivt?
  • Varför blir det så stor skillnad i olika stolar för vissa barn?
  • Hur kan vi motivera och rekommendera en särskild sittställning/hjälpmedel?


Det här vill vi gärna ge svaren på och berätta om:

  • De fysiologiska orsakssambanden och ergonomi i olika sittställningar
  • Hur man enkelt och snabbt utvärderar med Posture and Postural Ability Scale (PPAS)
  • Samlade erfarenheter från förskrivare, föräldrar, barn och hjälpmedelspersonal.