Lotte Wemmenborn är verksam som sjukgymnast sedan 25 år med stor erfarenhet inom Habilitering och Hjälpmedelsverksamhet. 2005 startade hon som frilansande sjukgymnast med uppdrag åt Hjälpmedelsinstitutet, hjälpmedelsföretag och med ett utbildningskoncept inom sittergonomi och hjälpmedelanpassning.

Lotte vill förmedla kunskap som hjälper förskrivaren att bli säkrare och mer effektiv vilket leder till att brukaren får rätt valda och justerade hjälpmedel.

Lotte har skrivit om sittergonomi och hjälpmedelsförskrivning i ”Handbok till bra sittande” och ”Hands on! Undersök för bra sittande”, som du kan läsa/ladda ner här.

Lottes devis är att fler brukare ska sitta så bra att hela vardagen fungerar bättre med högre livskvalitet som följd, och att fler förskrivare ska få den kunskap som behövs för att göra det möjligt.

Kurser och föreläsningar skräddarsys för att passa deltagarna och är praktiskt inriktade samtidigt som den teoretiska kunskapen ger grunden för att förstå sittandets problematik.