läs mer om bra sittande.
Skrifterna kan laddas ner kostnadsfritt

Handbok till bra sittande och Hands on! Undersök för bra sittande är två skrifter som givits ut tack vare Hjälpmedelsinstitutet (nuvarande Myndigheten För Delaktighet). I dessa skrifter vill Lotte Wemmenborn ge grundläggande kunskap om sittande. 

 

Ladda ner och läs!